แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 มี.ค 2565      123 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 บาท