ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ

6 ก.ย. 2564      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

             สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวจับคู่ กู้เศรษฐกิจ" ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับการเปิดประเทศ ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและต้องการการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อนำไปฟื้นฟูและปรับปรุงธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://1th.me/M0gE0 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 092-3294446

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม