0      views

แชร์ทั้งหมด ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด่วน..!!! สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสั่งซื้อข้าวสารเจ้าราคาถูก..!!! จากสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ดังนี้
 
1. ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาท มีลักษณะกลิ่นหอม ปริมาณอมิโลสต่ำ (Amylose) ใกล้เคียงข้าวหอมมะลิ เหนียวนุ่ม หุงขึ้นหม้อและได้ปริมาณข้าวสุกมากกว่าข้าวหอมมะลิ
            ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 36 บาท
            ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม ราคา 71 บาท
            ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 158 บาท
 
2. ข้าวขาวอ่อนพันธุ์ กข 79 มีลักษณะเหนียวนุ่ม คล้ายข้าวหอมมะลิ
            ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 133 บาท
 
โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-313323 หรือส่งแบบสั่งซื้อออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvJYbtdZsJjpscJsugZc5o6gb9Bg1YaKLllXCCR9Y8tJOgnA/viewformด่วน