สื่อประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ การช่วยเหลือเยียวยา และการอำนวยความสะดวก

8 ก.ค. 2563      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

           สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ การช่วยเหลือเยียวยา และการอำนวยความสะดวก เพื่อเป็นช่องทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทางการท่องเที่ยวในรูปแบบวีดิทัศน์โดยจัดทำเป็นภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว