เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 121 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย   30 พ.ย. 2563 68 ครั้ง
คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน Covid-19 ในประเภทต่างๆ   18 ก.ย. 2563 104 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2563   21 ส.ค. 2563 772 ครั้ง
คู่มือสถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ในจังหวัดจันทบุรี   19 ส.ค. 2563 387 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ.....   23 ก.ค. 2563 121 ครั้ง
การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม   14 ก.ค. 2563 3665 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2562   5 มิ.ย. 2563 384 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2563   7 พ.ย. 2562 193 ครั้ง