ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในส.....   31 มี.ค 2565 63 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬามว.....   10 มี.ค 2565 86 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในส.....   9 มี.ค 2565 320 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างทำป้ายไวนิลรวมออกแบบพร้อมเชือกแขวน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริ.....   9 มี.ค 2565 92 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายฉากหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 143 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 96 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 105 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 105 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 121 ครั้ง