ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงานฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 มี.ค 2564 81 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในยุ.....   4 มี.ค 2564 73 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.....   4 มี.ค 2564 88 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในงานราชการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ก.พ. 2564 77 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ม.ค. 2564 72 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 ธ.ค. 2563 40 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ธ.ค. 2563 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเดินสามัคคีทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน .....   23 ธ.ค. 2563 39 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียม เต็นท์ เครื่องเสียง และสนามแข่งขันกีฬาโครงการกีฬานักเรียน .....   4 ธ.ค. 2563 38 ครั้ง