ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในส.....   31 มี.ค 2565 34 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬามว.....   10 มี.ค 2565 56 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในส.....   9 มี.ค 2565 252 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างทำป้ายไวนิลรวมออกแบบพร้อมเชือกแขวน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริ.....   9 มี.ค 2565 62 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายฉากหลังห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 117 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 77 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 83 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 83 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำหรับใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พ.ย. 2564 97 ครั้ง