เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน Covid-19 ในประเภทต่างๆ   18 ก.ย. 2563 34 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2563   21 ส.ค. 2563 228 ครั้ง
คู่มือสถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ในจังหวัดจันทบุรี   19 ส.ค. 2563 96 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ.....   23 ก.ค. 2563 55 ครั้ง
การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม   14 ก.ค. 2563 788 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2562   5 มิ.ย. 2563 175 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2563   7 พ.ย. 2562 123 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   11 ต.ค. 2562 83 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2561   11 ต.ค. 2562 411 ครั้ง