เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

การสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 102 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย   30 พ.ย. 2563 55 ครั้ง
คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน Covid-19 ในประเภทต่างๆ   18 ก.ย. 2563 86 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2563   21 ส.ค. 2563 702 ครั้ง
คู่มือสถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ในจังหวัดจันทบุรี   19 ส.ค. 2563 321 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ.....   23 ก.ค. 2563 109 ครั้ง
การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม   14 ก.ค. 2563 3264 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2562   5 มิ.ย. 2563 345 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2563   7 พ.ย. 2562 182 ครั้ง