เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน   27 ต.ค. 2564 168 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว   9 ก.ย. 2564 228 ครั้ง
การสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 479 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย   30 พ.ย. 2563 271 ครั้ง
คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน Covid-19 ในประเภทต่างๆ   18 ก.ย. 2563 265 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2563   21 ส.ค. 2563 1927 ครั้ง
คู่มือสถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ในจังหวัดจันทบุรี   19 ส.ค. 2563 1213 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ.....   23 ก.ค. 2563 298 ครั้ง
การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม   14 ก.ค. 2563 18537 ครั้ง