เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คู่มือหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว   9 ก.ย. 2564 59 ครั้ง
การสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 187 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยานสำหรับประเทศไทย   30 พ.ย. 2563 110 ครั้ง
คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน Covid-19 ในประเภทต่างๆ   18 ก.ย. 2563 150 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2563   21 ส.ค. 2563 1173 ครั้ง
คู่มือสถานที่ท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ในจังหวัดจันทบุรี   19 ส.ค. 2563 698 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ.....   23 ก.ค. 2563 163 ครั้ง
การจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม   14 ก.ค. 2563 6489 ครั้ง
สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2562   5 มิ.ย. 2563 483 ครั้ง