คู่มือสำหรับบริการประชาชน

การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว   6 ม.ค. 2564 110 ครั้ง
พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   5 ม.ค. 2564 155 ครั้ง
พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551   5 ม.ค. 2564 130 ครั้ง
การดัดแปลงอาคารให้เป็นโรงแรม   5 ม.ค. 2564 137 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายโรงแรม   5 ม.ค. 2564 180 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานกฏหมายโรงแรม   5 ม.ค. 2564 183 ครั้ง
การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)   18 มิ.ย. 2562 211 ครั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา)   18 มิ.ย. 2562 203 ครั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล)   18 มิ.ย. 2562 183 ครั้ง