คู่มือสำหรับบริการประชาชน

การยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว   6 ม.ค. 2564 52 ครั้ง
พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   5 ม.ค. 2564 80 ครั้ง
พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551   5 ม.ค. 2564 64 ครั้ง
การดัดแปลงอาคารให้เป็นโรงแรม   5 ม.ค. 2564 67 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายโรงแรม   5 ม.ค. 2564 79 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานกฏหมายโรงแรม   5 ม.ค. 2564 88 ครั้ง
การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)   18 มิ.ย. 2562 171 ครั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทบุคคลธรรมดา)   18 มิ.ย. 2562 161 ครั้ง
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ประเภทนิติบุคคล)   18 มิ.ย. 2562 144 ครั้ง