ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
13 พ.ย. 2563 - 13 ธ.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 โรงแรม 14 แห่งในเขต อ.เมืองจันทบุรี
6 ธ.ค. 2563
หมวดกีฬา
 สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
12 ธ.ค. 2563
หมวดกีฬา
 คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Thailand Tourism Directory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจัางในรอบเดือน (สขร.1) (23/08/2562)
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (23/08/2562)
  • ของดี/บริการเด่น ประจำจังหวัด