ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
21 ก.พ. 2564
หมวดกีฬา
 เทศบาลตำบลหนองบัว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | Thailand Tourism Directory
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจัางในรอบเดือน (สขร.1) (23/08/2562)
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (23/08/2562)
  • ของดี/บริการเด่น ประจำจังหวัด